โดยเฉพาะสีเขียวที่หมายถึงธรรมชาติ

ต้นไม้ใบหญ้า ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

ff568a4b877d51358c561cf84190aed8ซึ่งพื้นที่สีเขียวของไทยกำลังพร่องลงไปทุกวัน ทัวร์ญี่ปุ่น จนตอนนี้มีน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ เพราะการตัดไม้ทำลายป่า และปลูกเพิ่มน้อยกว่าที่ตัด นอกจากนี้ยังทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านพลเมืองทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนักในเมืองทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เที่ยวญี่ปุ่น ปัจจุบันนี้พื้นที่สีเขียวกำลังลดลง เพราะการเพิ่มของเมือง ไม่ว่าการสร้างที่พักอาศัยจำนวนมาก ทั้งบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ โรงงาน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ล้วนต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ทำให้ทำลายพื้นที่สีเขียว ซึ่งเจ้าของปล่อยรกร้างบ้าง เป็นที่นาที่ถูกขายบ้าง

 

หากมีโอกาสนั่งเครื่องบินผ่านไป ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

fl4ที่ต่างๆของประเทศไทย ก่อนเครื่องจะขึ้นหรือลง ทัวร์ญี่ปุ่น ลองมองลงมาดูพื้นที่จังหวัดต่างๆจะเห็นแต่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมด ส่วนนอกเมืองออกไปก็จะเหลือแต่พื้นที่สีน้ำตาลที่ไม่สามารถทำผลประโยชน์ทางการเกษตรใดๆได้ พื้นที่สีเขียวแทบจะไม่มีให้เห็น แม้แต่บนภูเขาก็จะเห็นร่องรอยการถางทำไร่และตัดไม้เป็นพื้นที่แหว่งๆ โหว่ๆ ผลจากพื้นที่สีเขียวลดลงในช่วงปัจจุบันคงไม่ต้องพูดซ้ำ เพราะทุกคนทราบกันดีถึงผลพวงหรือผลร้ายที่ตามมา จึงอยากให้ร่วมกันเรียกร้องให้ผู้ที่มีบทบาทในการเพิ่มเติมเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ทัวร์ญี่ปุ่น พิจารณาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร ริมถนน ฯลฯ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับผู้คนที่ต้องสัญจรผ่านไปมาตามพื้นที่ต่างๆ จะติดป้ายบ่งบอกว่าใครเป็นคนทำเพื่อให้เห็นคุณงามความดีก็คงไม่มีใครคัดค้าน แต่ขอให้ร่วมกันทำเถอะ เพราะการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้เกิดขึ้นต้องร่วมกันทำ ยุคปัจจุบันเราแทบไม่รู้จักสีเขียวตามธรรมชาติกันแล้ว ตื่นขึ้นมาในอาคารหนึ่งคือบ้าน เที่ยวญี่ปุ่น แล้วก็ไปใช้ชีวิตในอีกอาคารหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือที่ทำงาน โดยใช้ยานพาหนะอย่างรถประจำทางและรถส่วนตัว แต่ละวันแทบไม่มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติแล้ว

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.