Tag Archives: อาหารญี่ปุ่น

รูปแบบของซูชิที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย

ซูชิหรือ ข้าวปั้นมีหน้า เป็นอาหารญี่ปุ่น ที่ข้าวมีส่วนผสมของ น้ำส้มสายชู และกินคู่กับปลา เนื้อ หรือ ของคาว ชนิดต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซุชิมักจะหมายถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของ ซูชิเมะชิ และมีหน้าแบบต่างๆเป็นหน้า ที่นิยม ได้แก่อาหารทะเล ผัก ไข่ เห็ด เนื้อที่นำาใช้อาจเป็นเนื้อดิบ หรือเนื้อที่ผ่านกระบวนการ ทำอาหารแล้ว สำหรับในประเทศอื่น รูปแบบของซูชิถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสังคมด้วย ในตอนที่ขาวอเมริกันรู้จัก ซูชิใหม่ๆ เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะยอมรับ การรับประทานของดิบ จึงมีการคิดค้น ซูชิม้วนใส่ไส้เป็นผักต่างๆและไข่เป็นต้น ตั้งชื่อว่า แคริฟอร์เนีย โรล เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และการลดน้ำหนัก ส่วนหนึ่งเพราะชาวตะวันตก คิดว่าข้าวเป็นธัญพืชด้วย ปัจจุบันร้านซุชิในญี่ปุ่นก้าวหน้าไปมาก เพื่อรองรับความต้องการของ ลูกค้าจำนวนมาก มีการใช้เครื่องจักรผลิตซูชิ … Continue reading

Posted in อาหาร | Tagged , , | Comments Off on รูปแบบของซูชิที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย