สถานทูตไทยในตุรกีเตือนเลี่ยงตอบมาจากปท.ไหน

15

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงอังการา ออกเตือนคนไทยอีกครั้ง ขอให้เลี่ยงการตอบคำถามว่ามาจากประเทศไหนในช่วงนี้

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงอังการา ประเทศตุรกี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระแสความไม่พอใจกรณีที่ไทยส่งชาวอุยกูร์ให้ประเทศจีนยังคงมีอยู่ จึงขอแนะนำให้คนไทยในตุรกีให้คงระดับการระวังตัว เพื่อความปลอดภัยของตนเองต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้สอบถามว่ามาจากประเทศไหน ซึ่งเป็นคำถามที่คนตุรกีมักชอบถามเพื่อการสนทนา หรือการชักจูงให้ซื้อสิ่งของ ขอให้หลีกเลี่ยงการตอบคำถามดังกล่าวในช่วงนี้ แต่ทั้งนี้ก็สามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติต่อไป และไม่ควรตื่นตระหนกใดๆ ส่วนชาวไทยที่จะขอรับบริการด้านการกงสุล สามารถติดต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ในเวลาราชการ โดยในระยะนี้ สถาน

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.