Category Archives: บ้านมือสองรามอินทรา

คำถามที่ต้องถามเมื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองรามอินทรา

บ้านมือสองรามอินทราการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอิสราเอลไม่จำเป็นต้องทำให้คุณคลั่งไคล้ หากคุณรู้ว่าจะถามคำถามอะไร คุณจะสามารถสำรวจเขาวงกตทางกฎหมายได้ง่ายขึ้นมาก http://www.naraestate.com/190773-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-93-%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2/show-1/details.html ใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินบ้านมือสองรามอินทรา บ้านมือสองรามอินทราที่ดินส่วนใหญ่ในอิสราเอลเป็นของรัฐบาล มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นของเอกชน เมื่อคุณซื้ออพาร์ทเมนต์ที่สร้างขึ้นบนที่ดินของรัฐบาล คุณจะได้รับสัญญาเช่าระยะยาวเป็นเวลา 49 หรือ 99 ปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า บ้านมือสองรามอินทราจะมีการต่ออายุสัญญาเช่าเพิ่มอีก 49 ปี หรือ 99 ปี ที่ดินนี้บริหารงานโดยหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่าหน่วยงานที่ดินของอิสราเอล พูดง่ายๆ ก็คือ คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สิน แต่รัฐบาลอิสราเอลเป็นเจ้าของที่ดินที่มันตั้งอยู่ การแบ่งเขตจะส่งผลต่อฉันอย่างไรบ้านมือสองรามอินทรา ทุกเมือง เมือง หรือหมู่บ้านมีผังเมือง แผนนี้กำหนดขนาดบ้านที่สามารถสูงได้ ไกลจากถนนที่พวกเขาต้องตั้งอยู่ ฯลฯ บ้านมือสองรามอินทราก่อนที่คุณจะซื้ออพาร์ตเมนต์ คุณควรตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนว่าพื้นที่ใกล้เคียงมีการวางแผนอะไรไว้บ้าง ข้างบ้านมีที่ดินเปล่าเปล่าเปล่า? กำหนดไว้สำหรับการใช้งานสาธารณะหรือที่อยู่อาศัย? สามารถสร้างตึกสูงที่นั่นได้หรือไม่? บ้านมือสองรามอินทราควรพิจารณาด้วยว่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ที่คุณกำลังพิจารณาใช้สิทธิ์ในการสร้างทั้งหมดหรือไม่ หากเป็นเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถขอใบอนุญาตก่อสร้างเพื่อต่อเติมบ้านได้ เว้นแต่ผังเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและมีราคาแพง คุณควรตรวจสอบด้วยว่าทรัพย์สินที่คุณกำลังซื้อสร้างขึ้นตามใบอนุญาตก่อสร้างหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณเสี่ยงต่อการถูกบังคับให้รื้อส่วนเพิ่มเติมที่ผิดกฎหมายใดๆ ในบ้าน

Posted in บ้านมือสองรามอินทรา | Comments Off on คำถามที่ต้องถามเมื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองรามอินทรา