Tag Archives: หัวพ่นหมอก

หัวพ่นหมอกหมายถึงเช่นไร

หลายกท่านอาจจะชินได้ยินหัวพ่นหมอก อย่างไรก็ตามคงไม่ทราบว่าโดยแท้จริงแล้ว หัวพ่นหมอกคืออะไร และหน้าที่ของมันเป็นแบบไหน ระบบพ่นหมอกคือ ระบบหัวฉีดน้ำให้เป็นฝอยละเอียด ซึ่งละเอียดมากจนเห็นเป็นหมอก และระเหยกลายเป็นไอน้ำได้อย่างทันการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม โรงงาน หรือห้องความชื้น ห้องทำความสะอาด ที่ใช้หมอกจับฝุ่น หัวพ่นหมอกยังช่วยถ่ายเทความร้อน ช่วยเพิ่มให้ความชื้นสัมพัทธ์ในภูมิอากาศ ในบางอุตสาหกรรมจำเป็นมากในขบวนการผลิตสินค้า ตัวอย่างเช่น โรงงานทำไม้อัด,โรงงานทำเส้นหมี่,โรงงานปั่นด้าย ลดผงและลดกลิ่นในโรงเก็บสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานที่เกิดฝุ่นหนาแน่น เช่น โรงสี โรงโม่หิน ใช้ลดความร้อนข้างในระบบปรับอากาศ พ่นน้ำยากำจัดกลิ่นในโรงงาน หรือกลุ่มขยะ ลดมลพิษทางอากาศจากโรงงาน เป็นอาทิ การเกษตร อาคารการเกษตรประเภทต่างๆ โรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรือนเลื้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ โรงเลี้ยงหมู คอกวัว โรงเลี้ยงนกกระทา ตึกเลี้ยงนกนางแอ่น … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on หัวพ่นหมอกหมายถึงเช่นไร