Tag Archives: เครื่องทำลายเอกสาร

ผลดีของเครื่องทำลายเอกสาร พร้อมด้วยการทำลายงานพิมพ์

ผลดีเครื่องทำลายเอกสาร มีมาก ตัวอย่างเช่น ลดปริมาณสิ่งพิมพ์ที่ไม่จำเป็น เนื่องด้วยในวิธีการการใช้เครื่องทำลายเอกสารในการทำลายเอกสารได้เลือกเฟ้นสิ่งพิมพ์ที่มีอายุมากเกิน 5 ปีมาทำลาย (กฎหมายระบุให้ต้องเก็บเอกสารที่ใช้งานทางด้านกฎหมายในระยะเวลา5 ปี) ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์น้อยลง สิ่งพิมพ์ที่ไม่สำคัญจะถูกนำไปทำลายเอกสารนั้นๆ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว ด้วยมีการจัดเก็บสิ่งพิมพ์เป็นอย่างยอดเยี่ยมมีระบบระเบียบ สำนักงานเรียบร้อย เนื่องจากว่ามีระบบการจัดเรียงเอกสารที่ดี ประหยับงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร กระบวนการในการทำลายเอกสารนั้นมีจุดสำคัญมาก ทั้งในด้านการดำรงความลับทางการทำงาน กับในทางกฎหมายเองก็ตาม หรือการรักษาสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม ในเมืองไทยมีกฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บสำรองงานพิมพ์ทางบัญชีในระยะเวลาถึง 5 ปี และโดยส่วนใหญ่เมื่อเอกสารมีอายุหมดอายุ สิ่งพิมพ์เหล่านั้นก็จะถูกนำมาทำลาย ใน อดีตการทำลายใบแสดงหลักฐานคือการนำเอกสารมาเผาซึ่งส่งผลลัพธ์กระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากมาย ทั้งในด้านเพิ่มมลพิษทางภูมิอากาศ และยังทำลายชีวิตสัตว์หลายชนิดอาทิเช่น ตัวแมลงสิงสาราสัตว์ที่อยู่ในดิน เป็นต้น ปัจจุบันการทำลายเอกสารได้มีการพัฒนาขึ้นโดยการใช้เครื่องทำลายเอกสารเพื่อทำลายเอกสารที่สำคัญ กระบวนการในการทำลายเอกสาร คือ ตรวจสิ่งพิมพ์ที่จะนำมาทำลาย ว่าเรายังพึงปรารถนาใช้ประโยชน์อีกใช่ไหม เมื่อทำลายเอกสารแล้วเราจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก แต่ก็มีเอกสารบางพวกตัวอย่างเช่น เอกสารสำคัญทางบัญชี เอกสารแบบปลูกสร้าง … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , , | Comments Off on ผลดีของเครื่องทำลายเอกสาร พร้อมด้วยการทำลายงานพิมพ์